Koltech

Tester odbiorników obwodów torowych SOT, EON i EOC

Tester odbiorników obwodów torowych SOT, EON i EOC

 

PRZEZNACZENIE PRZYRZĄDU:

Tester przeznaczony jest do sprawdzania funkcjonalnego i ewentualnej regulacji zespołów elektronicznych MER stosowanych jako odbiorniki w obwodach torowych i czujnikach pociągu produkowanych przez ZWUS.


WYKAZ SPRAWDZANYCH ZESPOŁÓW ELEKTRONICZNYCH:

1. MER-111009 odbiornik krótkiego obwodu nakładanego EON‑3; 8. MER-111403 odbiornik obwodów SOT‑22;
2. MER-111025 odbiornik krótkiego obwodu nakładanego EON‑3; 9. MER-111404 odbiornik obwodów SOT‑1, SOT‑21 i SOT‑21M;
3. MER-112201 2 odbiorniki w zespole czujnika dla EON‑6; 10. MER-111705 odbiornik obwodów SOT‑21P;
4. MER-112202 2 odbiorniki w zespole czujnika dla EON‑6;
 
11. MER-111706 odbiornik obwodów SOT‑22P;
5. MER-112301 1 odbiornik w zespole czujnika dla EON‑6; 12. MER-111709 odbiornik obwodów SOT‑22, SOT‑22M, SOT‑22P, SOT‑22, EOC‑1 i EOC‑3
6. MER-112302 1 odbiornik w zespole czujnika dla EON‑6; 13. MER-111712 odbiornik obwodów SOT‑22, SOT‑22M, SOT‑22P i SOT‑22U;
7. MER-111401 odbiornik obwodów SOT‑1, SOT‑21; 14. MER-111715 odbiornik obwodów SOT‑1, SOT‑21P.
Widok płyty czołowej Testera odbiorników obwodów torowych SOT, EON i EOC

WIdok płyty czołowej testera

zapytaj eksperta

BUDOWA TESTERA:

Tester jest przyrządem o wymiarach 300 x 120 x 200, którego wszystkie elementy regulacyjne, gniazda pomiarowe i sygnalizatory znajdują się na płycie czołowej. Na płycie tylnej testera znajduje się sznur sieciowy i dwa gniazdka bezpiecznikowe. Bezpiecznik BEZP 1 (położony niżej) o wartości 1 A zabezpiecza układ elektroniczny testera, bezpiecznik BEZP 2 o wartości 3,15 A zabezpiecza wyjście napięcia zasilającego badany zespół elektroniczny.

Funkcje poszczególnych przełączników, potencjometrów i sygnalizatorów na płycie czołowej testera są następujące:

SIEĆ – wyłącznik główny, znajduje się w prawym dolnym rogu przyrządu.

ZAŁ – wyłącznik zasilania badanego odbiornika, znajduje się w prawym górnym rogu przyrządu, a nad wyłącznikiem znajduje się dioda świecąca informująca o podaniu napięcia na badany odbiornik.

REG.Uz – potencjometr do regulacji napięcia DC zasilającego badany zespół.

REG.We – potencjometr do regulacji wielkości sygnału wejściowego badanego odbiornika podawanego na jego wejście prądowe lub napięciowe.

Klucz – przełącznik dwupozycyjny, który w położeniu „Tak” włącza kluczowanie sygnału wejściowego odbiornika częstotliwością 50 Hz. W położeniu „Nie” przełącznika „Klucz” sygnał wejściowy nie jest kluczowany.

Uz – przełącznik dwupozycyjny, który w położeniu „DC” powoduje podanie, z zabudowanego w testerze zasilacza, stałego napięcia zasilającego badany odbiornik, a w położeniu „AC” ” powoduje podanie, z zabudowanego w testerze transformatora zasilanego z zewnętrznego autotransformatora przyłączonego do gniazdek „Atr”, napięcia przemiennego zasilającego badany odbiornik.

We – przełącznik dwupozycyjny, który w położeniu „Prąd” powoduje podanie sygnału na wejście odbiornika przystosowane do współpracy z przekładnikiem EOT‑2, a w położeniu „Nap.” powoduje podanie sygnału napięciowego na wejście napięciowe odbiornika i na zworę selektywną „ZS” (odbiornik MER‑111712).

Ik – dioda świecąca informująca o wysterowaniu wyjścia sprawdzanego odbiornika wchodzącego w skład zespołu MER pracującego w czujniku pociągu EON‑6.

FAZA T-L – trzycyfrowy wyświetlacz pokazujący bezwzględną wartość opóźnienia fazowego napięcia torowego „T” występującego na wyjściu odbiornika dla SOT‑1 lub SOT‑21 (MER‑111401 i MER‑111404) względem napięcia lokalnego „L”.

Funkcje poszczególnych par zacisków laboratoryjnych na płycie czołowej testera są następujące:

G – zaciski laboratoryjne służące do przyłączenia zewnętrznego generatora.

F – zaciski laboratoryjne, połączone równolegle z zaciskami „G”, służące do przyłączenia zewnętrznego częstościomierza.

Iwe – zaciski laboratoryjne służące do przyłączenia miliamperomierza mierzącego wielkość prądu sygnału wejściowego odbiornika.

Uwe – zaciski laboratoryjne służące do przyłączenia miliwoltomierza mierzącego wielkość napięcia sygnału wejściowego odbiornika.

±Iz – zaciski laboratoryjne służące do przyłączenia amperomierza mierzącego wielkość prądu zasilania odbiornika.

±Uz – zaciski laboratoryjne służące do przyłączenia woltomierza mierzącego wielkość napięcia zasilania odbiornika.

ZS – zaciski laboratoryjne służące do przyłączenia miliwoltomierza mierzącego wielkość napięcia sygnału na zworze selektywnej odbiornika MER‑111712.

±Ik – zaciski laboratoryjne służące do przyłączenia miliamperomierza mierzącego wielkość prądu wyjściowego odbiorników pracujących w czujniku EON‑6.

Atr – zaciski laboratoryjne służące do przyłączenia zewnętrznego autotransformatora wykorzystywanego przy zasilaniu badanego odbiornika napięciem przemiennym.

L   –   zaciski laboratoryjne, opisane jako „Q1” i „Q2”, służące do połączenia zzaciskami obwodu lokalnego przekaźnika fazoczułego JRV‑10207 lub JRV‑10208.

T   –   zaciski laboratoryjne, opisane jako „R1” i „R2”, służące do połączenia zzaciskami obwodu torowego przekaźnika fazoczułego JRV‑10207 lub JRV‑10208. Zaciski „R1” i „R2” służą również do podłączenia obciążenia zewnętrznego i są połączone równolegle z zaciskami „±Uwy”.

±Uwy – zaciski laboratoryjne służące do przyłączenia woltomierza mierzącego wielkość napięcia wyjściowego odbiornika (za wyjątkiem odbiorników pracujących w czujniku EON‑6).

±Iwy – zaciski laboratoryjne służące do przyłączenia miliamperomierza mierzącego wielkość prądu wyjściowego odbiornika (za wyjątkiem odbiorników pracujących w czujniku EON‑6).

Funkcje poszczególnych par zacisków, począwszy od lewej strony, listew zaciskowych typu LZ10 znajdujących się na płycie czołowej testera i służących do podłączenia badanego odbiornika są następujące:

EOT‑2 – zaciski śrubowe do podłączenia przewodów wejściowych odbiorników współpracujących z przekładnikiem EOT‑2.

Uwe – zaciski śrubowe do podłączenia przewodów wejściowych odbiorników odbierających sygnał bezpośrednio z szyn.

±Uz – zaciski śrubowe do podłączenia przewodów zasilających odbiornik (z lewej zacisk o polaryzacji ujemnej).

±Uwy – zaciski śrubowe (z lewej zacisk o polaryzacji ujemnej) do podłączenia przewodów wyjściowych odbiornika (za wyjątkiem odbiorników pracujących w czujniku EON‑6).

ZS – zaciski śrubowe do podłączenia przewodów zwory selektywnej odbiornika MER‑111712.

±Ik – zaciski śrubowe (z lewej zacisk o polaryzacji ujemnej) do podłączenia przewodów wyjściowych odbiornika pracującego w czujniku EON‑6.

Generator Tester odbiorników obwodów torowych SOT, EON i EOC

WIdok płyty czołowej testera

zapytaj eksperta

DANE TECHNICZNE:

Zasilanie sieciowe 230 V, 50 Hz
Pobór mocy poniżej 80 VA
Parametry wbudowanego zasilacza DC: · zakres regulacji napięcia wyjściowego minimum 8 do 18 V
· obciążalność wyjścia do 2 A
Parametry wbudowanego transformatora AC:
· zakres regulacji napięcia wyjściowego minimum do 18 V przy 230 V na Atr
· obciążalność wyjścia do 2 A
Parametry wbudowanego wzmacniacza mocy:

· napięcie wejściowe poniżej 2 V, częstotliwość od 0 do 60 kHz

· zakres regulacji napięcia wyjściowego od 0 do minimum 1 V

· zakres regulacji prądu wyjściowego minimum do 0,5 A

· zniekształcenia sygnału wyjściowego poniżej 3%

Parametry wbudowanego miernika przesunięcia fazy:
· napięcie wejściowe na wejściu T od 2 V do 18 V
· napięcie wejściowe na wejściu L 230 V +10%, -20%
· dokładność pomiaru przesunięcia fazy lepsza niż ±5°
Kluczowanie sygnału wyjściowego 50 Hz (włączone lub wyłączone)
Obciążenie wyjścia odbiornika zewnętrzne (zależne od typu odbiornika)
Zakres temperatur pracy 283 K do 313 K (10 °C do 40 °C)
Dopuszczalna wilgotność względna; do 80%
Masa przyrządu poniżej 5 kg
Potrzebujesz więcej informacji?
napisz do nas lub zadzwoń +48 (52) 518-54-80
Wyznacz trasę dojazdu

Kontakt

Możesz przesłać nam wiadomość korzystając z poniższego formularza. Wypełnij wszystkie jego pola i zatwierdź przyciskiem “WYŚLIJ”. Odpowiemy bezpośrednio na podany przez Ciebie adres e-mail.
 

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Kolejnictwa
KOLTECH Spółka z o.o.

ul. Osiedle Rzemieślnicze 28
85-758 Bydgoszcz

NIP: 5540232484
REGON: 090505253

tel.: (52) 518-54-80, (52) 348-58-09
tel. kom.: 502 635 380
faks: (52) 342-99-54

e-mail: biuro@koltech.bydgoszcz.eu

Zapytaj eksperta

Napisz do nas:

lub zadzwoń 502 635 380

Dziękujemy!

Twój mail został poprawnie wysłany.
Skontaktujemy się z Tobą możliwie jak najszybciej!

Zamknij